2009-12-21

Lucka tjugoett, december 2009

Det har redan funnits shoppingpåsar i tidigare luckor. Dagens shoppingpåse tar du fram då du ska handla något tungt.

Shoppingpåse.... från bloggen Valori Wells

Vill vi inte alla vara lite mer gröna nu för tiden..... Jag anser att shoppingpåsar är ett av de lättaste sätten att leva grönt. Men låt oss åtminstone göra dem snygga... Här är ett mönster för en enkel shoppingpåse som du kan sy av vilket inredningstyg som helst och även vanligt bomullstyg. Eftersom väskan är fodrad är den mycket tålig.... jag har testat dem.

En shoppingpåse

Tygåtgång:
Påsens utsida: 40cm x 140cm -> ½m på 140cm bredd inredningstyg
Foder och handtag: 60cm x 140cm -> 7c cm på 140cm bredd inredningstyg

Klipp ut delarna:
Utsida: 2 st 33 cm x 38 cm till fram och baksida, 1 st 20 cm x 33 cm till botten, 2 st 20 cm x 38 cm för sidorna
Foder: 2 st 33 cm x 38 cm till fram och baksida, 1 st 20 cm x 33 cm till botten, 2 st 20 cm x 38 cm till sidorna, 2 st 10 cm x 132 cm till handtagen.

Montering:
1. Vik ena handtaget längsmed på mitten och stryk vecket - det ger dig en ledning för resten av strykandet. Vik upp och vik in långsidorna mot den strukna linjen - stryk och upprepa med motsatta sidan. Vik ihop längs första vecket igen - kanterna är nu inneslutna. Upprepa med det andra handtaget.

2. På fram och baksidorna - vik ned 1 cm från toppen och stryk vecket.

3. Starta vid botten av framsidan, mät 7,5 cm in från vardera sidan, nåla fast handtaget sluta vid det strukna vecket på toppen. - upprepa med baksidan av påsen.

4. Sy en stickning längs handtagens sidor, stanna precis innan den vikta kanten, stick ned nålen i tyget, vänd på arbetet 90 grader, sy över kortsidan, stick ned nålen vänd 90 grader och sy ned till botten av handtaget. Göra likadant med de övriga handtagsdelarna. För att avsluta handtagen syr du en stickning med början precis ovanför den vikta kanten på påsens överkant över till påsens andra sida, sätt ned nålen just ovanför påsens övre vikta kant, vänd arbetet 90 grader och sy över kortsidan, sätt ner nålen i tyget, vrid arbetet 90 grader, sy över till andra sidan , stanna precis innan påsens övre vikta kant, sätt ned nålen i tyget, vrid arbetet 90 grader och sy till där du startade. Gör likadant med andra handtaget.

5. Med rätsidorna mot varandrasyr du ihop ena kortsidan av bottenbiten med ena kortsidan av en sidopanel - börja och sluta sömmen ca 1 cm in. Upprepa med den andra sidopanelen - du får då en lång remsa - den kommer från och med nu att kallas för del A

6. Med rätsidorna mot varandra nålar du fast framsidan av påsen med sidan av del A, sy från toppen ner till botten, stanna ca 1cm innan du kommit till botten. Vik A så att bottendelen ligger mot botten av påsens framsida, nåla och sy med början ca 1 cm in till ca 1 cm från kanten. Vik A så att siddelarna passar in på den andra sidan av framsidan, nåla och sy med början från ca 1 cm från botten upp till toppen. Gör likadant med baksidan.

7. Sy fodret på samma sätt som steg 5 och 6.

8. Vik ned 1 cm från toppen av påsen och stryk vecket. Upprepa med fodret.

9. Vänd utsidan av påsen till rätt sida och stoppa fodret i påsen med avigsidan mot påsens avigsida.

10. Nåla ihop kanterna och sy en stickning runt om öppningen så att fodret sitter fast i påsen.

11. Stryk påsen och gå och shoppa...

Inga kommentarer: